Zwrot (Zaolzie) 20 Feb 17
W sobotę bawiono się na Tradycyjnym Balu w Piosku zorganizowanym przez MK PZKO oraz Macierz Szkolną.