Zwrot (Zaolzie) 18 Feb 17
Uczniowie Polskiego Gimnazjum im. Słowackiego w Cz. |ie w Poznaniu