Twitter | Search | |
Ysgol Glantaf
4,888
Tweets
83
Following
3,218
Followers
Tweets
Ysgol Glantaf Apr 20
Remember about the changes to the school uniform policy after the Easter holidays. If any pupil wishes to wear shorts then they must be our new official shorts, available at
Reply Retweet Like
Ysgol Glantaf Apr 20
Cofiwch am yr addasiadau i wisg ysgol wedi’r gwyliau Pasg. Does dim disgwyl i ddisgyblion wisgo siorts ond os ydynt yn dymuno gwneud, yna mae’n RHAID gwisgo siorts swyddogol newydd yr ysgol sydd ar gael yn .
Reply Retweet Like
Ysgol Glantaf retweeted
Merched Glantaf Apr 18
Da iawn ti Efa Davies . Pob lwc ym Mhencampwriaethau Prydain 🇬🇧🧗‍♀️
Reply Retweet Like
Ysgol Glantaf retweeted
Menter Caerdydd Apr 16
Dewch draw ar ddwrnod gwlyb a diflas fel hyn - mae digon i'ch diddanu chi yma am y diwrnod cyfan! Ni'n barod amdanoch chi! Ond a wet and miserable day as today why not send your kids down to CLWB - there is plenty to entertain them for the whole day! We're ready for them!
Reply Retweet Like
Ysgol Glantaf retweeted
Merched Glantaf Apr 15
Pob lwc i Hannah Jones & Gwenno Manley sydd yn cynrychioli Cymru Dan18... dewch lawr i gefnogi nhw!
Reply Retweet Like
Ysgol Glantaf retweeted
Merched Glantaf Apr 13
Y sesiwn pacio bagiau olaf cyn ein taith fawr!! 🇿🇦 🏑🏐🦁 The last bag packing session before the big tour!!
Reply Retweet Like
Ysgol Glantaf retweeted
BYG Glantaf Apr 13
Haul, brecwast a rhestr chwarae ymlaen yn y cefndir, oes yna ffordd well o dreulio diwrnod cyntaf y gwyliau? ☀️ Pasg Hapus bawb!
Reply Retweet Like
Ysgol Glantaf retweeted
Merched Glantaf Apr 13
Llongyfarchiadau i Catrin Jones a Manon Johnes 👏🏼🏉
Reply Retweet Like
Ysgol Glantaf retweeted
Blwyddyn 7 Glantaf Apr 12
Mae llythyr yn dod adref gyda phob disgybl heddiw ynglyn a’r Profion Cenedlaethol. Dyma gopi o’r llythyr isod // Each pupil has been given a letter regarding the National Numeracy and Literacy Tests today. Here are copies of the letter below.
Reply Retweet Like
Ysgol Glantaf retweeted
Blwyddyn 7 Glantaf Apr 12
Many many thanks to Year 7’s Charities Committee who organised a film afternoon for year 7 yesterday to raise money for our chosen charities: The Neonatal Intensive Care Unit at UHW and Guide Dogs UK. Very special pupils indeed! Enjoy the easter break!
Reply Retweet Like
Ysgol Glantaf retweeted
Blwyddyn 7 Glantaf Apr 12
Diolch enfawr i Bwyllgor Elusennau Bl.7 â drefnodd brynhawn ffilm i fl.7 ddoe er mwyn codi arian ar gyfer Uned Gofal Arbenigol Babanod Ysbyty’r Waun ac hefyd Guide Dogs UK. Disgyblion arbennig iawn! Mwynhewch y pasg!
Reply Retweet Like
Ysgol Glantaf retweeted
Blwyddyn 7 Glantaf Apr 12
Braf cael gwobrwyo cymaint o ddisgyblion ar ddiwedd hanner tymor prysur! It was lovely being able to hand out certificates to so many pupils today at the end of such a busy half term! Da iawn chi!
Reply Retweet Like
Ysgol Glantaf retweeted
Academi Rygbi Glantaf Apr 12
Gêm agos yn ffeinal 7 bob ochr cenedlaethol 19-26 Blwyddyn arbennig arall efo grŵp gwych o fois! Holl egni i waith ysgol, yna taith bythgofiadwy i 🇿🇦 Close loss in the final of the national Urdd 7s, congratulations
Reply Retweet Like
Ysgol Glantaf retweeted
Rygbi Glantaf 🌼 Apr 12
Wythnos brysur yn dod i ben Diolch I a am wythnos gwych.. Llongyfarchiadau i dimoedd Bl8 a 11 yn Pencampwyr y 🏆 a Tîm 1af yn Colli yn y ffeinal
Reply Retweet Like
Ysgol Glantaf retweeted
BBC Cymru Fyw Apr 11
Mae artistiaid wedi eu cyhoeddi! ⬇️
Reply Retweet Like
Ysgol Glantaf retweeted
Urdd Caerdydd / Fro Apr 11
Cyfarfod rhanbarthol Fforwm Caerdydd a’r Fro llwyddiannus !!
Reply Retweet Like
Ysgol Glantaf retweeted
ChwaraeonGlantaf Apr 11
Sesiwn olaf 🏸 I Bl8💪🏼 Diolch yn fawr iawn I hyfforddwyr am yr holl sesiynau dros y tymor diwethaf👏🏼 Last 🏸 session of the term and a big thank you to all the coaches from the URDD for the sessions this term 👏🏼
Reply Retweet Like
Ysgol Glantaf retweeted
Prifysgol Metropolitan Caerdydd Apr 11
Myfyrwraig BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod Cynnar Anna yn sôn am ei phrofiadau ar y cwrs 👉 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Reply Retweet Like
Ysgol Glantaf Apr 11
👖👚👕Gwisg anffurfiol yfory. Cyfraniad o £1 i’w rannu rhwng Tafwyl ac Ysbyty Felindre. Non uniform day tomorrow. A £1 donation to be shared between Tafwyl and Velindre Hospital. 👖👕👚
Reply Retweet Like
Ysgol Glantaf retweeted
CNN Apr 10
Welsh and Hawaiian were saved from extinction. Other languages might not be so lucky
Reply Retweet Like