X Vermeulen Windsant Aug 19
Mooi onderzoekend artikel van Marc Reiniers als bij . Is een (bijzondere) plattegrond doel of middel? Met Kleiburg als voorbeeld van grote individualiteit binnen een uniform casco.