Twitter | Search | |
XRCaerdydd
Gweithredu uniongyrchol di-drais. Cyhoeddwch i daclo’r argyfwng hinsawdd ac ecolegol.
705
Tweets
457
Following
474
Followers
Tweets
XRCaerdydd 13m
Rhaid i ni fod yn gefn i'r fenyw ifanc ysbrydoledig hon! Nid oes modd iddi ddatrys yr Argyfwng Hinsawdd ar ei phen ei hun. Ymunwch a ni yn Llundain ar gyfer y Gwrthryfel Rhyngwladol ym mis Hydref
Reply Retweet Like
XRCaerdydd retweeted
Dr Einir Young Sep 20
Wrth gwrs bo’ fi’n cytuno. Ond does neb yn ariannu’r argyfwng yn ddigonol a ninnau fel unigolion ddim yn gwneud digon chwaith. Falch i weld gorymdaith fawr yn . Dyma gyfres o erthyglau diddorol i gnoi cil drostyn nhw.
Reply Retweet Like
XRCaerdydd retweeted
Cardiff Uni Extinction Rebellion 20h
Study Journalism or Media? We're holding a 'Come and Meet XR' session in the JOMEC building, Thursday 12/12.15-2pm. You could end up working for a climate sceptic media outlet when you graduate. Find us in the room pictured to talk about this.
Reply Retweet Like
XRCaerdydd 23h
Meddwl nad oes gennych unrhyw beth i'w gynnig i'r Gwrthryfel? - meddyliwch eto. Allwch chi dorri moron? Reidio beic? Rhoi sticer ar lamp? Gwych, mae yna rol i chi! Llenwch y ffurflen hon i weld sut y gallwch chi chwarae eich rhan
Reply Retweet Like
XRCaerdydd retweeted
XRCaerdydd Sep 22
YFORY 🤛Cyn y Gwrthryfel Rhyngwladol yn Llundain ar Hydref 7fed, rydym yn cynnig mwy o hyfforddiant yn y dull di-drais o weithredu (NVDA) ar gyfer aelodau newydd sydd eisiau ymuno. 🕙D. Llun 23ain Medi 18:00 – 21:00 🚩Aj's coffee house, 20 City Road, CF24 3DL Caerdydd
Reply Retweet Like
XRCaerdydd retweeted
Extinction Rebellion Farmers Sep 21
Fair to say that not too many of us are hippies, or even hipsters, we are happier in our fields than on the streets but Oct 7th sees us leaving pastures green and travelling to London to demand action on climate change. Yes sheepdogs can drive😉
Reply Retweet Like
XRCaerdydd Sep 22
YFORY 🤛Cyn y Gwrthryfel Rhyngwladol yn Llundain ar Hydref 7fed, rydym yn cynnig mwy o hyfforddiant yn y dull di-drais o weithredu (NVDA) ar gyfer aelodau newydd sydd eisiau ymuno. 🕙D. Llun 23ain Medi 18:00 – 21:00 🚩Aj's coffee house, 20 City Road, CF24 3DL Caerdydd
Reply Retweet Like
XRCaerdydd Sep 22
Cyfarchion, Wrthryfelwyr!! Rydym yn wynebu bygythiad dirfodol yn sgil newid yn yr hinsawdd a difodiant rhywogaethau. Mae amser yn brin.... Ymunwch â ni yn Llundain i brotestio am newid! Mae lle ar y bws i bawb!🚐🚐🚐
Reply Retweet Like
XRCaerdydd retweeted
Sian Stephen Sep 21
Holiadur sydyn ar Gynulliadau Dinasyddion i'r rhai â munud sbar i helpu Gwrthryfel Difodiant / A questionaire on Citizen's Assemblies for those with a minute to spare to help Extinction Rebellion. Diolch!
Reply Retweet Like
XRCaerdydd retweeted
Greta Thunberg Sep 19
"You must do the impossible. Because giving up can never ever be an option." Here is my full speech from the US Congress in print.
Reply Retweet Like
XRCaerdydd Sep 21
Picnic ym Mharc Bute! Dewch draw!
Reply Retweet Like
XRCaerdydd retweeted
Extinction Rebellion Wrexham Sep 21
HEDDIW YN Wedi blino ar ol streicio ddoe? Siarad cymraeg? Well, we need really you & all other speakers to join us Tuesdays 6.30-8.30pm Wrexham Enterprise Hub in Queens Square Wrexham to help us get the government to & . Can you? Diolch💚
Reply Retweet Like
XRCaerdydd Sep 21
Bydd eitem ar XR ar Y Byd yn ei Le nos Fawrth nesaf am 21.30 ar S4C. Dwi'n siwr bod sawl wedi cael eu cyfweld yna.
Reply Retweet Like
XRCaerdydd Sep 20
Reply Retweet Like
XRCaerdydd Sep 20
HEDDIW Wedi blino ar ôl streicio ddoe? Eisiau dod i nabod XR yn well cyn penderfynu ymuno? Dewch am bicnic gyda ni i ymlacio ac i gael sgwrs anffurfiol! Gwelwn ni chi yna 🌍
Reply Retweet Like
XRCaerdydd retweeted
XRCaerdydd Sep 20
Ymunwch â ni ger cerflun Aneurin Bevan am 11.00 fory (Sadwrn) er mwyn helpu i recriwtio mwy o wrthryfelwyr a lledaenu’r gair am Wrthryfel Difodiant a’r argyfwng hinsawdd.... .....wedyn awn ni am bicnic ym Mharc Bute! Manylion
Reply Retweet Like
XRCaerdydd Sep 20
Ymunwch â ni ger cerflun Aneurin Bevan am 11.00 fory (Sadwrn) er mwyn helpu i recriwtio mwy o wrthryfelwyr a lledaenu’r gair am Wrthryfel Difodiant a’r argyfwng hinsawdd.... .....wedyn awn ni am bicnic ym Mharc Bute! Manylion
Reply Retweet Like
XRCaerdydd retweeted
XRCaerdydd Sep 18
🌳Picnic yn y Parc🌳 🕙D. Sadwrn 21ain Medi am 1yh 🌻Tu fas Cafe'r Ardd Gudd (edrychwch am feic gyda logo Gwrthryfel Difodiant) Dewch i ni gyd ddod at ein gilydd i fwynhau'r heulwen a bod ym myd natur! Dewch â bwyd i'w rannu
Reply Retweet Like
XRCaerdydd Sep 20
“Ein byd ni, does ddim planed B”
Reply Retweet Like
XRCaerdydd retweeted
Hansh Sep 20
Replying to @hanshs4c
Roedd lot o bobl wedi bod yn greadigol iawn gyda'u baneri yn y - pa un yw eich ffefryn?👀
Reply Retweet Like