Propali Narkoman Jan 1
Primetiću još i da Slovenija i Hrvatska, imaju svoju državu, no nigde se Srpska Pravoslavna Crkva ne zove drugačije no Srpska Pravoslavna Crkva. Jedino je još doktor prava Ante Pavelić pokušao nešto slično što i gospodin Djukanović, no bez uspjeha u konačnici.