Twitter | Search | |
This is the legacy version of twitter.com. We will be shutting it down on 15 December 2020. Please switch to a supported browser or device. You can see a list of supported browsers in our Help Center.
Wales Environment Link
The network for environmental, countryside and heritage NGOs in Wales. Rhwydwaith o gyrff amgylcheddol, cefn gwlad a threftadaeth yng Nghymru.
1,778
Tweets
576
Following
1,592
Followers
Tweets
Wales Environment Link 11h
A brilliant opportunity here with - it's 3 days a week up to June 2022. A crucial time to develop their advocacy strategy as we embark upon the 2021-26 Senedd term. Closing date is 16th Dec - please share far and wide.
Reply Retweet Like
Wales Environment Link retweeted
CJS News 15h
Ever thought of working with dogs? Rachael at Paws for Conservation has a team of canine companions working on detection & surveying for bat & bird carcasses on wind farms. A thoroughly rewarding job, dogs are perfect for biological surveying. Typical day
Reply Retweet Like
Wales Environment Link Nov 26
Alex Phillips from makes the case for robust environmental governance arrangements for Wales post Brexit including the need for legislation at the earliest opportunity Our written evidence to the committee is here:
Reply Retweet Like
Wales Environment Link Nov 26
Watch our members give evidence to the CCERA Committee on Covid-19 and European Union transition arrangements live on Senedd TV
Reply Retweet Like
Wales Environment Link Nov 26
Fel rwydwaith o fudiadau sy'n gweithio dros amgylchedd iach i'r cenedlaethau a ddêl, rydym yn cefnogi'r ymgyrch Zero Carbon i gefnogi rhoi pris ar garbon yn COP26. A wnewch chi ddangos i No10 eich bod yn cefnogi trwy arwyddo'r datganiad pwysig hwn?
Reply Retweet Like
Wales Environment Link Nov 26
As a network of NGOs working for a thriving Welsh environment for future generations, we're supporting the Zero Carbon campaign to drive an ambitious carbon pricing agenda at COP26. Will you show No10 you support this by signing this important statement?
Reply Retweet Like
Wales Environment Link Nov 24
Lluniau gan: Ar gyfer arfordir Morgannwg a’r wenynnen ar lafant; Ar gyfer y buchod yn y pellter trwy’r coed
Reply Retweet Like
Wales Environment Link Nov 24
Replying to @WalesLink
Fe ddaeth tro ar fyd. Fe newidiodd y pendemig bobeth, ond dyma gyfle euraidd i ailadeiladu ac i adfer, fel bod natur wrth galon popeth.
Reply Retweet Like
Wales Environment Link Nov 24
Replying to @WalesLink
Ni all ein hanifeiliaid, trychfilod, planhigion, ffwng, coed, gwennyn neu adar bleidleisio... felly, rhaid rhoi llais iddynt. Rydym yn galw ar bob plaid i wneud natur yn flaenoriaeth yn 2021.
Reply Retweet Like
Wales Environment Link Nov 24
Replying to @WalesLink
4) Rydyn ni angen mynd i’r afael â llygredd mewn ffordd gyfanol i greu economi cylchol 5) Yn olaf, rydyn ni eisiau gweld natur wrth ganol ein hysgolion a phresgripsiynau gwyrdd yn y GIC.
Reply Retweet Like
Wales Environment Link Nov 24
Replying to @WalesLink
Rydyn ni’n galw ar aelodau’r Senedd a’r holl bleidiau yng Nghymru i wneud pump ymrwyniad wedi seilio ar adferiad gwyrdd gyda phwyslais ar natur. 1) Mesur Amaethyddiaeth Gynaliadwy 2) Rhaglen i adfer y cefnforoedd 3) Trefn i amddiffyn yr amgylchedd fel yr oedd yr UE yn ei wneud
Reply Retweet Like
Wales Environment Link Nov 24
Replying to @WalesLink
Dyma’r etholiad cyntaf lle mae pobl ifainc 16 mlwydd oed yn cael pleidleisio, ac mae’r amgylchedd yn bwysicach nag erioed i bleidleiswyr. Dyma’n maniffesto ni ar gyfer 2016. Mae llawer wedi ei gyflawni ond rydyan ni mwy nag erioed.
Reply Retweet Like
Wales Environment Link Nov 24
Mae gan Gyswllt Amgylchedd Cymru benblwydd heddiw! Rydyn ni wedi bod yn gweithgar ers 1990! Ni yw’r unig rwydwaith amgylcheddol elusennol yng Nghymru ac i ddathlu hyn rydyn ni’n lawnsio’r Maniffesto ar gyfer etholiadau heddiw:
Reply Retweet Like
Wales Environment Link retweeted
RSPB Cymru Nov 24
Pen-blwydd Hapus ! 🎂🥳🎉 Here's to another 30 years! Edrychwn ymlaen am 30 mlynedd arall!
Reply Retweet Like
Wales Environment Link retweeted
YHA England & Wales Nov 24
Nature and the outdoors is so important, especially in these current times 🌳💚
Reply Retweet Like
Wales Environment Link retweeted
WalesLinkMarine Nov 24
Dolphins and seals, lobsters and crabs can’t vote, we need to be their voice – we're calling on parties to make nature a priority in 2021: This is THE golden opportunity to rebuild & recover, with nature at its heart ❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Reply Retweet Like
Wales Environment Link retweeted
Kate Ashbrook Nov 24
Congratulations to WEL, I remember the first meeting on 1 November 1990!
Reply Retweet Like
Wales Environment Link retweeted
Dr Hannah Pitt Nov 24
Happy Birthday! I loved working for WEL and then being involved as a member. Here's to 30 more years at least!
Reply Retweet Like
Wales Environment Link retweeted
Snowdonia Society Nov 24
Dyma ffordd ymlaen i ddyfodol gwell - Cymru llawn natur, er budd pawb :-) Here's a recipe for a future for Wales, richer in nature for everyone :-)
Reply Retweet Like
Wales Environment Link retweeted
Wales Environment Link Nov 24
It’s WEL’s 30 year birthday today!🥳…going strong since 1990! We’re the only (and therefore biggest!) environment charity network in Wales and to celebrate, we’re launching our manifesto for the 2021 Welsh Parliamentary election today.
Reply Retweet Like