Wake Up Maharashtra Oct 17
युवकांच्या कल्पनेतील आणि युवा विचारातील नवा महाराष्ट्र काँग्रेसच प्रत्यक्षात घडवणार, म्हणून काँग्रेसलाच मत देणार... युवकांचे वचन, हाताचेच बटन...!!!