Merja Vuori Feb 19
"Perustuslain tarkoitus on suojella demokraattista yhteiskuntaa ja sen kansalaisia kulloistenkin lainsäätäjien mielivallalta"