Twitter | Search | |
Visit Caerphilly
Events, attractions, activities & accommodation in Caerphilly Borough | Digwyddiadau, atyniadau, gweithgareddau a llety ym Mwrdeistref Caerffili
6,345
Tweets
136
Following
6,476
Followers
Tweets
Visit Caerphilly 22h
Caerphilly offers a range of activities for all the family from horse riding, quad biking to rock climbing and walking. Whether it’s a hobby or you want to try something new you can find it in Caerphilly. Find out more:
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly 22h
Mae Caerffili yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i'r teulu cyfan, gan gynnwys marchogaeth, beicio cwad, dringo creigiau a cherdded. P'un a yw'n hobi neu'n rhywbeth newydd rydych eisiau rhoi cynnig arni, gallwch ddod o hyd iddo yng Nghaerffili.
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Apr 23
Beth am drefnu ychydig o foethusrwydd i'ch hun? Mae yn llety gwely a brecwast bwtîc yn nhirwedd hardd Cwm Rhymni. Y lle perffaith i ymlacio, archwilio'r ardal leol a threfnu te prynhawn i'ch hun. I archebu, ewch i:
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Apr 23
Why not treat yourself this weekend? is a boutique Bed & Breakfast set in the beautiful Rhymney Valley. The perfect place to relax, explore the local area and treat yourself to afternoon tea. To book, visit:
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Apr 23
Mwynhewch y golygfeydd hardd a chwrs golff parcdir pencampwriaeth â 18 twll yng ngwesty Bryn Meadows. ⛳ Y ‘Winners Bar’ gwobrwyol yw'r lle perffaith i fwynhau diod a chinio ar ôl chwarae rownd o golff!
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Apr 23
Experience the beautiful views and 18 hole championship parkland golf course at Bryn Meadows ⛳ The award winning ‘Winners Bar’ is the perfect place to enjoy a refreshing drink and lunch after a game!
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Apr 17
Ydych chi'n cynllunio priodas eich breuddwydion? Ydych chi'n chwilio am adeilad rhestredig, wedi'i lenwi â chymeriad a swyn? Does dim eisiau edrych ymhellach na Llancaiach Fawr - .
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Apr 17
Are you planning your dream wedding? Are you looking for a listed building, filled with character and charm? offers a stunning manor house that will provide the perfect setting for your special day. To find out more visit:
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Apr 16
Love walking in the fresh outdoors? Nordic Walking puts a spin on your usual rambling and provides all ages and abilities with an enjoyable outdoor exercise in the stunning backdrop of the South Wales Valleys. To find out more visit
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Apr 11
Discover the fantastic countryside of the Welsh valleys on foot. This extraordinary place is famous for its amazing wildlife, stunning scenery to be explored.
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Apr 9
Dewch i ddarganfod cefn gwlad gwych cymoedd Cymru ar droed. Mae'r lle hynod hwn yn enwog am ei fywyd gwyllt anhygoel, a'i olygfeydd trawiadol i'w harchwilio. |
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Apr 9
For a pet friendly, luxurious safari tent experience in , , you won’t want to miss the safari lodges at with their own private hot tub. Book today |
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly retweeted
Cadw Apr 1
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly retweeted
Under the Oak Glamping Mar 31
We've been flat out getting ready for our first glampers of the season! Here's a rare peek behind the scenes.
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly retweeted
Gellihaf House Apr 2
Viaduct view on a mildly misty day! The perfect spot in our garden to relax with a picnic on those sunny spring days!  
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Mar 28
To stay up to date on news, please check out our new website: I gael y wybodaeth ddiweddaraf am newyddion , edrychwch ar ein gwefan newydd
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly retweeted
Gellihaf House Mar 28
Although we are fully booked this Mother’s Day for afternoon tea you can still treat mum to a voucher! 🍰 Email us at enquiries@gellihafhouse.co.uk to get yours now, digitally or posted to your door!
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Mar 26
Pam na wnewch chi drin eich partner i'r anrheg berffaith, gydag arhosiad dros nos yn harddwch Tŷ Gellihaf, gwir drysor cuddiedig wedi'i leoli yng Nghoed Duon. ❤️ Am fwy o wybodaeth gweler:
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Mar 26
Why not treat your partner to the perfect gift, an overnight stay at the beautiful . Prices starting from £120... ✨ For more information see: http://
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Mar 26
O feicio, cerdded, cestyll a hanes, mae gan fwrdeistref Caerffili rhywbeth i bawb eu mwynhau! Yn enwedig gan nad oes rhaid talu i ddod dros y bont i mewn i Gymru mwyach, mae hyd yn oed mwy o reswm i ddod ac ymweld!
Reply Retweet Like