Twitter | Search | |
Visit Caerphilly
Events, attractions, activities & accommodation in Caerphilly Borough | Digwyddiadau, atyniadau, gweithgareddau a llety ym Mwrdeistref Caerffili
6,325
Tweets
501
Following
6,434
Followers
Tweets
Visit Caerphilly Dec 31
Happy New Year | Blwyddyn Newydd Dda
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Dec 25
Merry Christmas | Nadolig Llawen
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Dec 10
Mae Llawr Sglefrio Iâ yn dychwelyd gyda dim ond dau ddiwrnod i fynd! O ddydd Mercher 12fed i ddydd Sul 16eg Rhagfyr, bydd y llawr iâ poblogaidd ym Maes Parcio Dan Do Morrisons am bris o £3 y pen yn unig.
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Dec 10
The Ice Rink is returning with just two days to go! From Wednesday 12th to Sunday 16th December, the popular will be at Morrison’s Underground Car Park and will cost just £3 per person.
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly retweeted
Angharad Morgan Dec 9
please can you RT about our concert NEXT SUNDAY at 3pm. United Reformed Church Van Rd Caerphilly. We’d love you to join us 🎄⛄️🎅🏽
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Dec 7
*Caerphilly Christmas Market Update* Due to the high winds forecast this weekend we have had to make some changes to the stall layout. For more info visit -
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Nov 30
Gydag ychydig dros wythnos tan Farchnad Nadolig Caerffili, peidiwch ag anghofio bod Caerffili hefyd yn cynnig amrywiaeth wych o siopau annibynnol a brandiau'r stryd fawr, gan roi cyfle i chi gychwyn eich siopa ‘Dolig yn go iawn!
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Nov 30
With just over a week until the Caerphilly Christmas Market, don't forget Caerphilly also offers a fabulous range of independent shops and high street brands, giving you an opportunity to really get your Christmas shopping underway!
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Nov 29
The season isn't complete without a visit to see Santa. Come and visit Santa in his magical grotto this weekend (Inside Tidal’s Store) at the Winter Fair for just £3 per child. Open 10am – 4.30pm Satuday and 10am – 4pm Sunday.
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Nov 29
Mae ymweld â Siôn Corn yn rhan annatod o'r Nadolig. Dewch i ymweld â Siôn Corn yn ei ogof hudol y penwythnos hwn (y tu mewn i Tidal's Store) yn ystod Ffair y Gaeaf, Coed Duon, am £3 y plentyn. Ar agor ddydd Sadwrn 10am–4.30pm, a dydd Sul 10am–4pm.
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Nov 29
Ymunwch â ni ddydd Sadwrn pan fyddwn ni'n cynnau goleuadau'r Nadolig yn ystod Ffair y Gaeaf, Rhisga, am 5.30pm. I weld rhaglen adloniant a rhestr lawn o'r masnachwyr, ewch i:
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Nov 29
Join us this Saturday as the annual Risca Christmas Lights are switched on at the Risca Winter Fair at 5.30pm. To view the full entertainment programme and stall list, please visit:
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Nov 27
It’s the Blackwood Winter Fair this Saturday 1st & Sunday 2nd December! To view the full entertainment programme and stall list, please visit
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Nov 27
Mae’n Ffair Aeaf Coed Duon ar ddydd Sadwrn 1af a dydd Sul 2il Rhagfyr! I weld y rhaglen adloniant llawn a rhestr stondinau, ewch i
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Nov 24
The annual Blackwood Christmas Lights Switch On will take place next Saturday 1st December, 4.30pm outside of Argos.
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Nov 24
Bydd digwyddiad cynnau goleuadau'r Nadolig yn cael ei gynnal yng Nghoed Duon ddydd Sadwrn nesaf, 1 Rhagfyr, am 4.30pm tu allan i Argos.
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Nov 18
Come along to Caerphilly’s first ever Twilight Market on Friday 23rd November from 5pm – 8pm and enjoy the Christmas Lights Switch On.
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Nov 18
Dewch draw i Farchnad Min Nos gyntaf Caerffili ar ddydd Gwener 23ain Tachwedd o 5pm – 8pm a mwynhewch weld Cynnau Goleuadau’r Nadolig.
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Nov 16
Bydd Ffair y Gaeaf Rhisga'n dychwelyd ar ddydd 1af Rhagfyr & eleni mae'r digwyddiad wedi cael GWEDDNEWID llawn! Mwynhewch reidiau ceffyl a cherbyd AM DDIM o gwmpas y parc, sgwrsio â Siôn Corn am yr hyn sydd ar eich rhestr Nadolig a chael anrheg fach wrth adael y daith gerbyd
Reply Retweet Like
Visit Caerphilly Nov 16
The Risca Winter Fair is set to return on Saturday 1st December & this year the event is taking on a whole NEW look! Enjoy FREE horse & carriage rides around the park, chat to Father Christmas about what’s on your Christmas list & receive a small gift on leaving the carriage ride
Reply Retweet Like