Ds-eisdu8aahvdh
Vishwavani Nov 26
ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂಬಿ...ಪಕ್ಷ, ಜಾತಿ, ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೀರಿದ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದ, ಹೃದಯವಂತ... ಜನರ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಸಾವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರಣಹದ್ದುಗಳು ರಾಜಕೀಯದಾಟ ಅಸಹ್ಯಕರ..
Reply Retweet Like More