Latvijas Vēstnesis Jul 9
Publicēti MK noteikumos "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība". Kādas izmaiņas tie paredz? "Latvijas Vēstnesī" →