Latvijas Vēstnesis Sep 12
Brocēnu novada pašvaldība izsludina SIA ,,Viduskurzemes AAO" pašvaldības kapitāla daļu 2. kārtas izsoli