Latvijas Vēstnesis Sep 12
21 jaundibināts uzņēmums, 45 - likvidēti. Kādos uzņēmumos veiktas izmaiņas? Skat. jaunākās :