Latvijas Vēstnesis Sep 12
Kas vadīs 13. Saeimas vēlēšanu iecirkņus ASV, Apvienotajā Karalistē, Austrālijā, Baltkrievijā, Beļģijā un citviet? saņēmusi priekšlikumus: