Latvijas Vēstnesis Sep 11
Valsts prezidents izdevis pavēli Nr. 10-v "Par virsnieka dienesta pakāpes piešķiršanu", ar kuru kārtējo dienesta pakāpi piešķir 13 virsniekiem