Latvijas Vēstnesis Sep 11
Aizstāvēs promocijas darbu par tēmu - "Latvijā sastopamo reto slimību un to ārstēšanai izmantojamo orfānmedikamentu farmakoepidemioloģiski ekonomisks pētījums"