VU FBW Feb 9
Bachelorvoorlichtingsdag Bewegingswetenschappen in volle gang. Masterstudent Edwin Reuvers vertelt hoe in het bacheloronderzoeksproject alle vakken samenkomen.