Twitter | Search | |
V Ravichandran
197
Tweets
123
Following
6,794
Followers
Tweets
V Ravichandran retweeted
Kichcha Sudeepa 7 Dec 17
What an awesome moment .... Half ur lives u both have been together.. wowww..... Wshn u both many more sch loving years n happiness ... mch mch luv n hugs..
Reply Retweet Like
V Ravichandran retweeted
SUGUNA 7 Dec 17
Reply Retweet Like
V Ravichandran 7 Dec 17
Replying to @shanvisrivastav
Happy birthday shanvi.. God bless u...
Reply Retweet Like
V Ravichandran retweeted
Manoranjan R 7 Dec 17
Happy birthday dear shanvi! I hope all the happiness of your dreams will be yours soon. Here's to many more years to come
Reply Retweet Like
V Ravichandran 21 Sep 17
Replying to @kravidvh
Only for movie..
Reply Retweet Like
V Ravichandran retweeted
Manoranjan R 3 Sep 17
ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀವಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
Reply Retweet Like
V Ravichandran retweeted
Manoranjan R 3 Sep 17
Wishing brother vinay rajkumar all the very best for his third project! Nail it bro!
Reply Retweet Like
V Ravichandran retweeted
Manoranjan R 14 Sep 17
All the best Dhruva Sarja and team. . Ppl get ready for some action🙅‍♂️
Reply Retweet Like
V Ravichandran retweeted
Manoranjan R 18 Sep 17
Bike ride with mom☺️#
Reply Retweet Like
V Ravichandran 21 Sep 17
New look for new movie..
Reply Retweet Like
V Ravichandran retweeted
V Ravichandran 9 Jun 17
Reply Retweet Like
V Ravichandran 9 Jun 17
Reply Retweet Like
V Ravichandran retweeted
ಉಮಾ ಪ್ರಕಾಶ್ 💕 2 Jun 17
Replying to @VRavichandran30
Belated wishes...ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸರ್ 💐💐💐
Reply Retweet Like
V Ravichandran retweeted
Arun Kumar R 2 Jun 17
Replying to @VRavichandran30
Belated wishes happy birthday anna
Reply Retweet Like
V Ravichandran retweeted
ಉಮಾ ಪ್ರಕಾಶ್ 💕 2 Jun 17
Replying to @VRavichandran30
ಪ್ರೇಮ ಲೋಕದ..❤ ಕಲಾವಿದ❤❤..ಕನಸುಗಾರ ❤❤❤..ಜಾಣ ರವಿಮಾಮನಿಗೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಪ್ರೀತಿಯು ಶುಭಾಶಯಗಳು❤❤❤...
Reply Retweet Like
V Ravichandran retweeted
chowkidar Shanikumar1849 3 Jun 17
Replying to @VRavichandran30
ಹಿರಿಯ ತಲೆ ಮಾರಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ರವಿ ಅಣ್ರವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು,ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿನು ತಗೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೋಸತನ್ನು ನೀಡಿ ಗೆದ್ದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದರು
Reply Retweet Like
V Ravichandran retweeted
V Ravichandran 2 Jun 17
Birthday celebration with family...
Reply Retweet Like
V Ravichandran 2 Jun 17
Birthday celebration with family...
Reply Retweet Like
V Ravichandran retweeted
V Ravichandran 7 Jul 16
Gud mrng to all. Dancing star 3 on set..
Reply Retweet Like
V Ravichandran retweeted
V Ravichandran 2 Jun 17
Reply Retweet Like