VOA Farsi Sep 12
از عكسهاى روز/ یک پسر بجه سوری از ماسک دست سازی که توسط پدرش درست شده، برای محافطت خود در برابر هرگونه حملات شیمیایی در استان ادلب سوریه استفاده می کند.