ขายสติ๊กเกอร์ เคส ละก็รับวาดรูป Dec 8
" 𝐓𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐝 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐟*𝐜𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 " / Copyright pattern of the shop Price : 280 baht - รับทำทุกรุ่น สอบถามก่อนได้ 𝐋𝐢𝐧𝐞 𝐈𝐃 : 𝐣𝐞𝐚𝐛𝐳1𝐡