Twitter | Search | |
Georgette Mosbacher
Oficjalne konto Georgette Mosbacher, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Rzeczypospolitej Polskiej
1,456
Tweets
416
Following
45,732
Followers
Tweets
Georgette Mosbacher Oct 24
Modlę się o jak najszybszy powrót do zdrowia Pana Prezydenta . Życzę Panu Prezydentowi dużo siły!
Reply Retweet Like
Georgette Mosbacher Oct 24
Mr President , I’m praying for your speedy recovery. I wish you a lot of strength!
Reply Retweet Like
Georgette Mosbacher Oct 23
Jak mówiłam wcześniej, kraje powinny móc ufać firmom . Nie może być zaufania tam, gdzie dostawcy podlegają autorytarnemu rządowi jak w przypadku ChRL, lub gdy własność firmy nie jest transparentna i ma historię nieetycznych i nielegalnych działań.
Reply Retweet Like
Georgette Mosbacher Oct 23
As I have said before, countries need to be able to trust companies. Trust cannot exist where vendors are subject to an authoritarian government, like the PRC, or when a company's ownership is not transparent and it has a history of unethical and illegal behavior.
Reply Retweet Like
Georgette Mosbacher Oct 19
Ameryka ponownie jest w nuklearnej grze. Cieszę się, że i Min. sfinalizowali dziś nową, ważną umowę o cywilnej współpracy nuklearnej między PL a USA. Jesteśmy gotowi pomoc Polsce w zakresie technologii nuklearnej i jej finansowania
Reply Retweet Like
Georgette Mosbacher Oct 19
America is back in the nuclear business! Thrilled that and Minister completed a major new civil nuclear cooperation agreement for US and PL today. We're ready to help PL with nuclear technology and financing
Reply Retweet Like
Georgette Mosbacher Oct 19
Stany Zjednoczone doceniają istotne znaczenie dla silnej i wolnej Europy. Zdecydowanie wspieramy i możliwości transformacji które stwarza dla regionu. Wspólnie jesteśmy na wygranej pozycji.
Reply Retweet Like
Georgette Mosbacher Oct 19
The United States recognizes the importance of for a strong and free Europe. We strongly support the and its ability to transform the region. We can keep winning together!
Reply Retweet Like
Georgette Mosbacher Oct 16
Dokładnie 42 lata temu Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Duchowe przywództwo Jana Pawła II oraz rola w upadku komunizmu i drogę Polski do wolności były nieocenione.
Reply Retweet Like
Georgette Mosbacher Oct 16
Exactly 42 years ago, Karol Wojtyła was elected Pope. The spiritual leadership and advocacy of John Paul II in fall of communism and Poland’s path to freedom was invaluable.
Reply Retweet Like
Georgette Mosbacher Oct 16
Dziś ważny dzień dla relacji PL-USA! V Korpus zostanie dziś oficjalnie reaktywowany w Fort Knox. To oznacza, że wysunięte stanowisko dowodzenia V Korpusu już za chwilę zostanie ulokowane w Poznaniu. To ogromny sukces i dowód na to jak ważny jest dla nas sojusz z Polską!
Reply Retweet Like
Georgette Mosbacher Oct 16
Big day in PL-US relations today! V Corps will be officially reactivated in Fort Knox. This means we will be establishing a V Corps Forward Command Post in Poznan, Poland, very soon. Its a huge success which proves how important the allegiance with Poland is for us!
Reply Retweet Like
Georgette Mosbacher Oct 15
. signed the ratification of the Enhanced Defense Cooperation Agreement, a historic agreement that will allow us to increase the number of rotational US troops in PL, strengthen international security, and modernize our defense capabilities.
Reply Retweet Like
Georgette Mosbacher Oct 15
. podpisał ustawę o ratyfikacji historycznej umowy o wzmocnionej współpracy obronnej miedzy Polską a USA, co pozwoli na zwiększenie rotacyjnej obecności amerykańskich żołnierzy w PL, zwiększy bezpieczeństwo międzynarodowe i zmodernizuje zdolności obronne.
Reply Retweet Like
Georgette Mosbacher Oct 10
Dziś wielki dzień! Polska fantastyczna tenisistka Iga Świątek i wspaniała Amerykanka Sofia Kenin zmierzą się w finale French Open. Trzymam kciuki za obydwie Panie - niech wygra lepsza!
Reply Retweet Like
Georgette Mosbacher Oct 10
Big day today! The superb Polish tennis player Iga Światek and the fantastic American Sofia Kenin will face each other in The French Open finals. Fingers crossed for both ladies - may the best one win!
Reply Retweet Like
Georgette Mosbacher Oct 8
Nie mogę się doczekać dalszej współpracy z Ministrem Spraw Zagranicznych w celu wzmocnienia dwustronnych relacji między naszymi krajami.
Reply Retweet Like
Georgette Mosbacher Oct 8
I look forward to continuing collaboration with Foreign Minister to strengthen our bi-lateral relationship.
Reply Retweet Like
Georgette Mosbacher Oct 8
Gratulacje dla gen. broni Cavoli z okazji zasłużonego awansu na stopień czterogwiazdkowego generała! Dziękuję, że jest Pan wspaniałym dowódcą i służy ojczyźnie tak daleko od domu. Rodacy są z Pana dumni!
Reply Retweet Like
Georgette Mosbacher Oct 8
Congratulations to Lt. Gen. Christopher Cavoli on your well-deserved promotion to 4-star General! Thank you for being a great commander of the and serving your country so far from home. The American people are proud of you!
Reply Retweet Like