UCFR BCN #StopVOX Nov 12
Un detallat anàlisi dels resultats de Vox a Catalunya, que mostra com a banda d'alguns barris de renda molt alta, Vox treu els millors resultats en el barris de Catalunya amb les rendes més baixes. Un altre element per a la reflexió.