Danske Professionshøjskoler Aug 22
Væsentlige pointer fra og - kvalitet i bl.a. pædagog- og læreruddannelsen og praksisnær forskning er centrale emner i indsats for kvalificeret arbejdskraft især indenfor velfærdsudd. i hele DK