Tokoro pizzaAmbPinya 9 Feb 18
Anar a còrrer amb bambes grogues, malles negres, tèrmica blava i samarreta vermella. Jo no faig esport, creo moda (dolenta). Va, i una que no ve a compte però sempre mola veure un gat