TOPhyung♥Daesungie Oct 22
💛💜 D-19 💛💜 รู้รึเปล่า ในรายการ Happy Together ทำไมแดซองถึงเลือกเดทกับจียง ??? พี่จียงจะปลดประจำการในวันที่ 26ต.ค.นี้แล้วนะคะ 🎉🎊