Tobias Eiken 26 Jun 18
Eiken - Mai 18 "Utvid GET til 12 lag. Gi Bergen, Tr.heim og Narvik plassene & stenge for ned/opprykk" Reaksjon: Er dette en vits? Zuccarello - Juni 18 "Utvid GET til 12 lag. Gi Bergen, Tr.heim og Narvik plassene & stenge for ned/opprykk" Reaksjon: Hallelujah!