Thippesh Reddy Feb 8
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಬಾದಾಮಿ ಮೈಸೂರು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅನುದಾನ ಯಾಕೆ?