Tess 🇸🇪 Sep 11
Replying to @BahnhofAB
Och inte ett ord om vad som felsöks eller när det kommer att lösas.