Sztab Generalny WP Feb 20
Rozmowa I zastępcy szefa z zastępcą dowódcy była okazją do uszczegółowienia spraw dotyczących informowania opinii publicznej o 20. Bliska współpraca wojska z przedstawicielami mediów pozwoli na rzetelne informowanie o przebiegu ćwiczenia.