Sztab Generalny WP Feb 6
Spotkanie szefa z ministrem obrony Węgier Tiborem Benkó w było okazją do omówienia głównych zagrożeń bezpieczeństwa w regionie oraz współpracy wojskowej obu krajów, zwłaszcza w obszarze działania wojsk specjalnych.