Syed Rizvi 1 Jul 19
Ha ha ha hasi nahi ae baba kuch aur try karo