Swedavia Jun 14
Swedavias finansiella ställning stärks genom ägartillskott på 3.150 Mkr