Swedavia Apr 29
Swedavias delårsrapport januari-mars 2020: Åtgärder för att möta dramatisk trafiknedgång