Swedavia Apr 3
Replying to @Fahlan70
Inreseförbudet gäller som utgångspunkt för utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett annat land, med undantag för EES-länder och Schweiz. För mer information besök: /Maya Swedavia Contact Center