Twitter | Search | |
Sveriges kristna råd
Sveriges kristna råd är en mötesplats för 26 medlemskyrkor och 3 observatörer. Hit kommer kyrkorna för att dela erfarenheter och att samordna gemensamma projekt
2,070
Tweets
1,472
Following
3,742
Followers
Tweets
Sveriges kristna råd retweeted
Anna Karlgren Sep 13
"Nu går åsikterna isär hur alla konvertiter ska behandlas, och debatten är ett tydligt eko från situationen i Sverige. Kyrkoledare i Finland har ifrågasatt Migrationsverkets...kompetens att avgöra människors religiösa hemvist."
Reply Retweet Like
Sveriges kristna råd retweeted
Följeslagarprogram Sep 2
Vi söker nya följeslagare för utresa 2020.
Reply Retweet Like
Sveriges kristna råd Sep 12
Varje år uppmanar Kyrkornas världsråd församlingar, föreningar och människor av tro att genom andakt och bön, påverkansarbete och utbildning verka för fred i Israel och Palestina. "Mänsklighet och jämlikhet i Guds skapelse" är temat för böneveckan 15-23/9.
Reply Retweet Like
Sveriges kristna råd Sep 11
Idag är det terminsstart för styrelsen för Sveriges kristna råd. Bland annat välkomnas fyra nya ungdomsrepresentanter. Nuvarande ordförande är biskop Anders Arborelius. Se alla namn på vår hemsida:
Reply Retweet Like
Sveriges kristna råd retweeted
World Council of Churches (WCC) Sep 9
“The biodiversity of the creation is what feeds us and keep us alive. In these times we have to act as protectors and caretakers”, said general secretary Rev. Dr Olav Fykse Tveit. Find more info at
Reply Retweet Like
Sveriges kristna råd retweeted
Antje Jackelén Sep 6
Safeguarding biodiversity as God’s blessing. Season of Creation| The Lutheran World Federation
Reply Retweet Like
Sveriges kristna råd retweeted
Tidningen Dagen Sep 7
Margot Wallström slutar som utrisekminister
Reply Retweet Like
Sveriges kristna råd Sep 6
Utrikesminister , tack för ditt stora engagemang för religionsfrihet. Tack för de gånger som du tagit emot kyrkornas representanter för att samtala om demokrati och rättvisa. Tack för ditt gedigna engagemang! Vi önskar dig lycka och Guds välsignelse! /
Reply Retweet Like
Sveriges kristna råd Sep 5
"På kort tid har mött fyra ministrar i regeringen för samtal i frågor som berör kyrkorna och där vi menar att vi har ett bidrag till samhällsbygget utifrån vår kristna tro, eller, ibland helt enkelt utifrån att vara troende".
Reply Retweet Like
Sveriges kristna råd retweeted
World Council of Churches (WCC) Sep 2
“We as Christians come together to pray and focus on the interconnectedness of God’s creation,” said general secretary Rev. Dr Olav Fykse Tveit. Find more info at
Reply Retweet Like
Sveriges kristna råd Sep 4
"För LM Engströms gymnasium skulle det innebära att man får bedriva en skola, men utan de konfessionella inslagen, sade utbildningsminister vid besöket på en kristen friskola i Göteborg."
Reply Retweet Like
Sveriges kristna råd retweeted
Tidningen Dagen Sep 3
”Förbud mot konfessionella friskolor är diskriminering”
Reply Retweet Like
Sveriges kristna råd retweeted
Svenska kyrkan Sep 2
Var femte äldre person lider av psykisk ohäls. Varannan är ensam. I kyrkan finns många mötesplatser son kan bryta ensamheten. 2017 gjorde 114 000 hembesök och 97 000 besök på sjukhus och institutioner.
Reply Retweet Like
Sveriges kristna råd retweeted
Anna Ekström Sep 3
Tack för ett fint besök på LM Engströms gymnasium! Bra möte med Biskop Susanne, engagerad skolledning, kunniga lärare och kloka ungdomar. Tack också för att ni inte sparade på kritiken mot regeringens avsikt att stoppa nyetablering av religiösa friskolor.
Reply Retweet Like
Sveriges kristna råd Sep 2
Utbildningsminister inbjöds att sjunga med när hon besökte den kristna friskolan LM Engström. På repertoaren stod Stevie Wonders Isn't She Lovely.
Reply Retweet Like
Sveriges kristna råd Sep 2
Utbildningsminister gjorde idag ett studiebesök tillsammans med på den kristna friskolan LM Engström i Göteborg. Bland annat deltog hon på en lektion i religion som handlade om skapelsen.
Reply Retweet Like
Sveriges kristna råd Sep 1
Idag inleds Skapelsetid som pågår fram till andra söndagen i oktober.
Reply Retweet Like
Sveriges kristna råd Sep 1
Idag inleds Diakonins månad med fokus på äldre. Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och utlösas av många faktorer. Materialet för Diakonins månad vill ge kunskap och inspiration för kyrkornas arbete bland äldre, med fokus på psykisk ohälsa.
Reply Retweet Like
Sveriges kristna råd retweeted
KT Debatt Aug 30
Vi har krävt att religiös expertis ges utrymme i bedömningen av konversioners genuinitet. Den kunskap Migrationsverkets tjänstemän har kring trosfrågor och konversion är i många fall alltför grund. Ärkebiskop Antje Jackelén svarar Brita Maria Nordström
Reply Retweet Like
Sveriges kristna råd Aug 30
Det är dags att nominera till Martin Luther King-priset 2020! Priset går till en person eller grupp som arbetar för fred och rättvisa. För ett bättre samhälle och som finner inspiration i ickevåldets ideal.
Reply Retweet Like