Grup De Suport Felip Segura Nov 29
Ja veus quet diu el Sr, Boye. Ara si vols et fem un acudit Baldufa. ERE que ERE i tornem. Això són fets consumats, jutjats i sentenciats, però tu ERE que ERE.