SuomenEduskunta Mar 27
Eduskunta päätti jättää voimaan valtioneuvoston asetuksen Uudenmaan liikkumisrajoituksista perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaisesti.