Studenterhus Aarhus 6 Apr 18
Du kan stadig nå at indstille dit praktiksted til Østjyllands bedste praktikvirksomhed 2018 eller prikke til din praktikant om at gøre det. Husk at melde jer til en festlig aften torsdag 12. april kl. 17-20 i