Stefan Kuzmanović Jul 30
Da, to je suština nacionalizma. Kao kad kera ostaviš u dvorištu, posle nekog vremena laje i reži na sve okolo. Čije je dvorište je tu najmanje bitno.