Station LL-Z'meer Jun 4
De meter geeft 57 dB aan, maar los daarvan vinden wij het ook nog te hoog en zijn we aan het kijken wat we kunnen doen om het te verminderen. Het blijft wel een rumoerige omgeving, maar derde kwartaal hopen we te kunnen melden hoe verder.