Juha-Pekka Konttinen Mar 1
Ajoneuvokannan henkilöautojen keski-ikä vanheni hieman vuonna 2019. Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä oli 12,2 vuotta (ml. museoautot), ilman museoajoneuvoja keski-ikä oli 11,8 vuotta.