standard.al 12 Apr 17
Shqiptarët dominues, ja përqindja që zinin në 4 vilajetet e vitit 1912