SSNB Oct 29
Bijdragen aan de doorontwikkeling van het vak buurtsportcoach en combinatiefunctionaris? Vul nu de enquête in via . Jouw input maakt het aanbod van een goede ondersteuning met bijvoorbeeld bijscholing en coaching mede mogelijk.