स्पन्दन राजा🇳🇵 Apr 19
साझ कतिबेला पर्ला र रौसी खाँउला भन्ने फिलिङ्गले मार्न लाग्यो ।