𝕾𝖔𝖓𝖏𝖆 π•Ώπ–”π–Šπ–™ Nov 27
Vanavond aanwezig bij de boeklancering "de acato affaire Wat eeuwig zonde dat dit initiatief niet is gesteund. Opgeheven zonder dat er iets anders was is niet uit te leggen. Ik zeg ga als nog naast Acato staan en zoek naar mogelijkheden want er zijn er genoeg.