منتظر صبح سحر 22 Mar 18
دروغ‌های آشکار در سخنرانی دیروز مشهد، واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی به همراه داشت که با موجی از تمسخر همراه بود .