BOYKO T HQIJ Mar 21
čista neistina ništa mi nismo počistili u svom dvorištu to je narativ Đorđa i sličnih koji sprečava da se Srbija zaista suoči sa onim što se dešavalo za vreme Miloševića