Sindicat d'Estudiants🎗 7 Nov 17
đź”” | DemĂ  totes a les a les 12h. Omplim els carrers de dignitat i lluita: fora el 155 i el govern del PP!