Twitter | Search | |
Sida
Swedish International Development Cooperation Agency. Tweets both in Swedish and English by the Communications dep. RTs not to endorse, but to inform and share.
8,766
Tweets
1,378
Following
17,437
Followers
Tweets
Sida retweeted
Anna Svantesson 3h
Nu medverkar och hållbarhetsgrill på Rosenbad! Här ska snackas hållbarhet
Reply Retweet Favorite
Sida retweeted
Carolina Wennerholm 4h
With management a factory in Bangladesh reduced nr women away from work from 73% to 3%
Reply Retweet Favorite
Sida 3h
White paper on and (part 3 of 4): Challenges.
Reply Retweet Favorite
Sida 3h
Förväntan i luften inför hållbarhetsgrill på Rosenbad. redo för paneldebatt!
Reply Retweet Favorite
Sida 3h
"Integrera mensfrågan i alla andra frågor- det handlar om ekonomi, hygien, utbildning" föreslår lösninga
Reply Retweet Favorite
Sida retweeted
Joachim Beijmo 4h
Idag: regeringsbeslut om att ska ta fram underlag till ny strategi för information o kommunikation om global utveckling
Reply Retweet Favorite
Sida 4h
"1 av 3 kvinnor har inte tillgång till toaletter när de har mens" berättar från
Reply Retweet Favorite
Sida 4h
"Mens är en av de mest grundläggande skillnaderna m att födas som kv resp man, mkt biologisk fråga och ändå så tabubelagd"
Reply Retweet Favorite
Sida 4h
Reply Retweet Favorite
Sida retweeted
Paula Kermfors 5h
Fullsatt när pratar & och vikten av partnerskap
Reply Retweet Favorite
Sida 5h
Volvos Niklas Gustavsson:"Civila samhället bidrar med kompetens och lokal förankring i hållbarhetsarbetet"
Reply Retweet Favorite
Sida 5h
"Vi behöver ha en långsiktighet för att kunna uppnå lönsamhet i vårt hållbarhetsarbete"
Reply Retweet Favorite
Sida retweeted
Sanna Leino 5h
"Näringslivet och utv.samarbetet börjar hitta ett gemensamt språk. Då kan stora grejer hända för hållbar utv."
Reply Retweet Favorite
Sida retweeted
Cecilia C Martinsen 5h
"Vi måste våga utmana i korruptionsfrågan i skattefrågor etc för att vars trovärdiga över tid"
Reply Retweet Favorite
Sida retweeted
Ylva Sahlstrand 5h
om hur företag och Myndigheten, å samarbetar för . ; vi behöver jobba närmare varandra.
Reply Retweet Favorite
Sida retweeted
Ola Pettersson 5h
Skattefrågan är en elefant i rummet i samarbetet med företag, där vi vill utmana, säger
Reply Retweet Favorite
Sida retweeted
Amb. Urban Andersson 5h
Now panel debate under way. and midwifery as career of choice on the agenda.
Reply Retweet Favorite
Sida retweeted
Inga-Lill Hagberg 5h
: när företagens behov av arbetskraft stämmer överens med att unga behöver arbete kan vi samarbeta
Reply Retweet Favorite
Sida retweeted
Sanna Leino 5h
"Forskarsamhället behöver jobba närmare företagen". om partnerskap för
Reply Retweet Favorite
Sida retweeted
Cecilia C Martinsen 5h
"Vi vill att företagen i sitt agerande ska bidra till hållbar utveckling"
Reply Retweet Favorite